Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Έχουμε αγάπη,έχουμε ελπίδα,έχουμε τον Μάρξ!

Ένα δροσερό τραγουδάκι για το καλοκαίρι;!Πιστεύω ότι θα σας αρέσει.Απο τους "The movement"

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Workers united
All over the world now
We've been good
We've been on strike now for a year
Without giving in

Governments falling
People are calling
It's up to you
Well it happens to be true
Just don't give in

Why don't you wake up
And stay a little longer

We got love
We got hope
We got Marx

Why should we break up
Why should we break up
I feel a little stronger

'Cause your love
'Cause your love
Feel so good

We will make love
The moment we wake up
'Cause we're here
And there's no need to disappear
'Cause we're living

When we look back
On the life that we had
Yesterday was a capitalist game we played
Without giving

Why don't you wake up
And stay a little longer

We got love
We got hope
We got Marx

Why should we break up
Why should we break up
I feel a little stronger

'Cause your love
'Cause your love
Feel so good

Why don't you wake up
Why don't you wake up

We got love
We got hope
We got Marx

Why don't you wake up
And stay a little longer

We got love
We got hope
We got Marx

Why should we break up
Why should we break up
I feel a little stronger

'Cause your love
'Cause your love
Feel so good

Workers united
All over the world now
Governments falling
People are calling
Why don't you wake up..

Marx he wrote the manifesto
Together with old Engels
They wrote it for the working class
To guide us through the changes
We grew up we got our lives
A small part in the system
We got betrayed and we're still robbed
Still waiting for our changes